Här presenteras Fjällvattnets styrelse, vald på årsstämman 2021.


Patric Kiraly


Ordförande


Åsa Nilsson


Ledamot


Eija Sjöberg


Ledamot


Margareta Bratt


Ledamot


Sara Asplund


Suppleant


Anders Wass


Ledamot