Fjällvattnets styrelse

Här presenteras Fjällvattnets styrelse, vald på årsstämman 2022.

Patric Kiraly

Ordförande

Åsa Nilsson

Ledamot

Eija Sjöberg

Ledamot

Linn Wind

Ledamot

Sara Asplund

Ledamot

Monica Hammar

Suppleant

Joakim Kvist

Suppleant