Fjällvattnets styrelse

Här presenteras Fjällvattnets styrelse, vald på årsstämman 2023.

Åsa Nilsson

Ordförande

Sara Asplund

Ledamot

Eija Sjöberg

Ledamot

Monica Hammar

Ledamot

Joakim Kvist

Ledamot

Margareta Bratt

Suppleant

Micael Ulvtjärn

Suppleant