Fjällvattnets styrelse

Här presenteras Fjällvattnets styrelse, vald på årsstämman 2024.

Åsa Nilsson

Ordförande

Margareta Thorsell

Ledamot

Monica Hammar

Ledamot

Hanna Johansson

Ledamot

Micael Ulvtjärn

Ledamot

Jan-Olof Olsson

Ledamot

Ola Bakken

Suppleant

Margareta Bratt

Suppleant