Styrelsen - Fjallvattnet

Glad Påsk
Go to content

Styrelsen

Föreningens styrelse väljs årligen vid Ordinarie föreningsstämma.

(Tillbaka till Styrelsesidan)

Ordinarie styrelseledamöter

Ordförande

Christer Werner

christer.werner@swipnet.se

Ord.ledamot

Bert Lambeck

berlam@swipnet.se

Ord.ledamot

Bo Johnsson

bojohnsson@telia.com

Ord.ledamot

Bror Nordh

brorkaven@hotmail.com

Ord.ledamot

Claes-Göran Åkerberg

cg.ristbacken@hotmail.com

Ord.ledamot

Ros-Marie Gelderman

rmgelderman@gmail.comStyrelsesuppleanter

Suppleant

Malcolm Höök

malcolm.hook@gmail.com

Suppleant
Jan Mårtensson

 jmgrafiska@telia.com

Revisorer

Revisor

Aukt rev. Anders Wassberg (Deloitte)

Föreningsrevisor

Eija Sjöberg

eija.sjoberg@telia.com

Revisorsuppleant Bengt Wileke

Valberedning

Ordf.valberedningen

Annica Kjällgren

annica.kjallgren@hotmail.se
Ledamot
Margareta Bratt
maggan@bratt.se
Ledamot

Anders Gelderman


Administration & redovisning

Annica Kjällgren

info@fjallvattnet.se

Bert Lambeck

berlam@swipnet.se

Copyright Brf Fjällvattnet 2018
Back to content