Styrelsen - Fjallvattnet

Go to content

Styrelsen

Föreningens styrelse väljs årligen vid Ordinarie föreningsstämma.

(Tillbaka till Föreningsinformation)

Ordinarie styrelseledamöter

Ordförande

Christer Werner

christer.werner@swipnet.se

Vice Ordförande

Malcolm Höök

malcolm.hook@gmail.com

Ord. ledamot

Bo Johnsson

bojohnsson@telia.com

Ord. ledamot

Bror Nordh

brorkaven@hotmail.com

Ord. ledamot

Åsa Nilsson

asa.d.nilsson@hotmail.se

Ord. ledamot

Rose-Marie Gelderman

rmgelderman@gmail.com
Ord. ledamot Catherine Swenzénmmp.swenzen@telia.com

Styrelsesuppleanter

Suppleant

Anna Höök

anna_hook@hotmail.com

Suppleant
Jan Mårtensson

  jmgrafiska@telia.com

Revisorer

Revisor

Aukt rev. Sara Andersson (Deloitte)

Föreningsrevisor

Eija Sjöberg

eija.sjoberg@telia.com

Revisorsuppleant Mats Henriksson (Deloitte)
Revisorsuppleant Bengt Wileke

Valberedning

Sammankallande
Margareta Bratt
maggan@bratt.se
Ledamot

Anders Gelderman

andersgelderman@gmail.com

Ledamot Annica Kjällgren

Administration & redovisning

Annica Kjällgren

info@fjallvattnet.se

Michael BlomqvistChrister Werner chriester.werner@tele2.com

Bo Johnsson bojohnsson@telia.com
'
Copyright Brf Fjällvattnet 2019
Back to content