Styrelsen - Fjallvattnet

Till innehåll

Styrelsen

Föreningens styrelse väljs årligen vid Ordinarie föreningsstämma.

(Tillbaka till Föreningsinformation)

Ordinarie styrelseledamöter

Ordförande

Bo Johnsson
bojohnsson@telia.com
Vice Ordförande
Christer Werner
christer.werner@swipnet.se
Ord. ledamot
Åsa Nilsson
asa.d.nilsson@hotmail.se
Ord. ledamot

Bror Nordh

brorkaven@hotmail.com

Ord. ledamot

Jan Mårtensson

jmgrafiska@telia.com

Ord. ledamot Eija Sjöbergeija.sjoberg@telia.com

Styrelsesuppleanter

Suppleant

Vakant


Suppleant
Johan Dagerhamn

johan@dagerhamn.se

Revisorer

Revisor

Aukt rev. Sara Andersson (Deloitte)

Föreningsrevisor

Anna Gyllenstrand


Revisorsuppleant Mats Henriksson (Deloitte)
Revisorsuppleant Bengt Wileke

Valberedning

Sammankallande
Dick Jimar

Ledamot

Kjell-Åke Larsson


Ledamot Thomas Andrénthomas@homefive.se

Administration & redovisning

Annica Kjällgren

info@fjallvattnet.se

Michael BlomqvistChrister Werner christer.werner@tele2.com

Bo Johnsson bojohnsson@telia.com
'
Logout
Copyright Brf Fjällvattnet 2020
Tillbaka till innehåll