Energitips - Fjallvattnet

Till innehåll

Energitips

Energiåtgången avseende el och värme är stor för vår anläggning. Personalen och styrelsen arbetar ständigt med att minska den miljömässiga belastningen och därmed kostnaderna. Exempelvis byter vi nu under en period gamla fönster mot energieffektiva isolerglasfönster. Vi har även bytt ut samtliga kaminer i husen mot moderna, energieffektiva alternativ. Under året kontrollerar personalen alla tätningslister för dörrar och öppningsbara fönster. Om du upptäcker att tätningen är dålig någonstans, meddelan gärna receptionen detta. Energiarbetet försätter kontinuerligt.


På denna sida vill vi ge tips som gagnar miljön och föreningen. Se dessa tips som något som ger oss alla en bättre miljö samt bevarar våra tillgångar på ett bra sätt.

Eldning i kaminerna

Värmeavgivningen i de nya kaminerna är mycket effektiv. man behöver inte elda hårt för att få upp värmen.

Viktigt! Följ instruktionerna, som finns angivna i varje hus, betr mängd ved per timme. Om man eldar för kraftigt, kommer kaminerna att förstöras, samt kan det bli så att rökgaserna blir alldeles för varma i skorstenen.


Belysning

När du lämnar huset, se till att all onödig belysning och strömförbrukare är avstängda/urkopplade. För att minska elförbrukningen, byter vi nu kontinuerligt ut gamla glödlampor mot motsvarande LED-lampor.


Värmeelement

Alla ska trivas i våra hus. Strax innan du kommer fram till ditt hus, har personalen startat upp värmen och kylskåp.

Beträffande elementen är det viktigt att alla dessa är påkopplade. Detta för att värmebalansen i huset ska bli optimalt. Se gärna till att alla elementen är ungefär lika varma. Stäng aldrig av ett av elementen i ett rum. Effekten av detta blir att det kvarvarande elementet går alldeles för "hårt". Detta gör faktiskt att energiåtgången ökar.

När du lämnar huset, låt elemnten vara inkopplade. Personalen ser till att sänka temperaturen när detta behövs.


Vädring

När du vädrar med öppet fönster, se till att temporärt stänga av elementet under det aktuella fönstret.


Motorvärmare för bil

Om du använder anläggningen motorvärmare för bil, se till att koppla denna med timer. Finns det inte en sådan i elstolpen, koppla in en egen jordad timer.

Copyright Brf Fjällvattnet 2020
Tillbaka till innehåll